DSC_0086.jpg
VÅR HISTORIA

Fria Maria Barnskola

Skolan startade 15 augusti 1994 och hette då Lilla Maria Barnskola.

Det var en annexskola till Mariaskolan på Ringvägen. 

Det fanns fyra åldersintegrerade klasser/spår, med plats för 36 barn i varje.

Väderkvarnen, Vattenkvarnen, Sagobrunnen och Önskebrunnen.

Barntätaste innerstadsområdet

Anledningen till att vi startade var att barnantalet i Södra Stationsområdet ökade i och med nybyggnationen och att platserna i Södermalms befintliga skolor inte räckte till.

Området var norra Europas barntätaste innerstadsområde.
1 juli 2001 ombildades Lilla Maria till Fria Maria Barnskola och blev en ekonomisk förening (personalkooperativ).

Skolan är icke vinstdrivande och medlem i nätverket Idéburen skola.

Smedjan

Augusti 2007 öppnade Fria Maria en mellanstadieverksamhet, “Smedjan” åk 4-5, på Swedenborgsgatan 27, med plats för 80 barn.
Läsåret 2013-2014 utökades verksamheten med årskurs 6 och öppnade samtidigt nya lokaler på Swedenborgsgatan 28. Samtidigt ändrades organisationen på mellanstadiet från åldersintegrerat till åldershomogent, med en så kallad ämneslärarorganisation. Elevantalet på mellanstadiet blev då drygt 100.