top of page
DSC_0086.jpg
VÅR HISTORIA

Fria Maria Barnskola

Skolan startade 15 augusti 1994 och hette då Lilla Maria Barnskola.

Det var en annexskola till Mariaskolan på Ringvägen. 

Det fanns fyra åldersintegrerade klasser/spår, med plats för 36 barn i varje.

Väderkvarnen, Vattenkvarnen, Sagobrunnen och Önskebrunnen.

Barntätaste innerstadsområdet

Anledningen till att vi startade var att barnantalet i Södra Stationsområdet ökade i och med nybyggnationen och att platserna i Södermalms befintliga skolor inte räckte till.

Området var norra Europas barntätaste innerstadsområde.
1 juli 2001 ombildades Lilla Maria till Fria Maria Barnskola och blev en ekonomisk förening (personalkooperativ).

Skolan är icke vinstdrivande och medlem i nätverket Idéburen skola.

Smedjan

Augusti 2007 öppnade Fria Maria en mellanstadieverksamhet, “Smedjan” åk 4-5, på Swedenborgsgatan 27, med plats för 80 barn.
Läsåret 2013-2014 utökades verksamheten med årskurs 6 och öppnade samtidigt nya lokaler på Swedenborgsgatan 28. Samtidigt ändrades organisationen på mellanstadiet från åldersintegrerat till åldershomogent, med en så kallad ämneslärarorganisation. Elevantalet på mellanstadiet blev då drygt 100.

 

bottom of page