top of page
DSC_0290.jpg
FritidsAvgifter

Avgift för fritidshem F-3
Vi följer Stockholms stads maxtaxa.

För det yngsta barnet är avgiften 2% av familjens månadsinkomst, dock högst 986:-/månad.
Har man yngre syskon i förskolan är avgiften 1%, dock högst 483:-/ månad.
För äldre syskon på Fria Maria är avgiften 1% av inkomsten, dock högst 483:-/månad

Den månad man börjar på Fria Maria så betalar man från den dag man börjar på skolan. Alla andra månader betalar man full avgift, även Juli månad. 


Exempel för i år: skolan började 20/8. Man betalar alltså avgift från 20-31/8, dvs 12 dagar.
Är avgiften 986:-/månad så blir det för augusti 986:-/31 x 12=381:-
När man slutar på fritids är principen densamma. Man betalar tom den sista närvarodagen på fritids.

Avgift för Smedjans fritidsklubb
Vi har en enhetstaxa för vår fritidsklubb. 400:-/månad. Har man yngre syskon på skolan är avgiften 300:-/månad.

Om man haft en lägre avgift för fritidshemmet så är det samma avgift för Smedjan.

Den månad man börjar på Smedjan så betalar man från den dag man börjar. Alla andra månader betalar man full avgift, även juli månad.


Exempel för i år: skolan började 20/8. Man betalar alltså avgift från 20-31/8, dvs 12 dagar.
Är avgiften 400:-/månad så blir det för augusti 400:-/31×12=155:-
När man slutar på fritids är principen densamma. Man betalar tom den sista närvarodagen på fritids.

BG 5147-3379 eller Swish 1230681734

Vänligen betala senast den sista varje månad eller för flera månader på en gång. 

Viktigt att uppge barnets namn och spår på inbetalningen, tack! . 

 

Vid frågor, kontakta info@friamaria.com

bottom of page