FritidsAvgifter

Avgift för fritidshem F-3
Vi följer Stockholms stads maxtaxa.

För det yngsta barnet är avgiften 2% av familjens månadsinkomst, dock högst 950:-/månad.
Har man yngre syskon i förskolan är avgiften 1%, dock högst 475:-/ månad.
För äldre syskon på Fria Maria är avgiften 1% av inkomsten, dock högst 475:-/månad

När man börjar på Fria Maria så betalar man från den dag man börjar på skolan.


Exempel för i år: skolan började 20/8. Man betalar alltså avgift från 20-31/8, dvs 12 dagar.
Är avgiften 950:-/månad så blir det för augusti 950:-/31 x 12=367:-
När man slutar på fritids är principen densamma. Man betalar tom den sista närvarodagen på fritids.

Avgift för Smedjans fritidsklubb
Vi har en enhetstaxa för vår fritidsklubb. 400:-/månad. Har man yngre syskon på skolan är avgiften 300:-/månad.

Om man haft en lägre avgift för fritidshemmet så är det samma avgift för Smedjan.

När man börjar på Smedjan så betalar man från den dag man börjar.


Exempel för i år: skolan började 20/8. Man betalar alltså avgift från 20-31/8, dvs 12 dagar.
Är avgiften 400:-/månad så blir det för augusti 400:-/31×12=155:-
När man slutar på fritids är principen densamma. Man betalar tom den sista närvarodagen på fritids.

BG 5147-3379 eller Swish 1230681734

Vänligen betala senast den sista varje månad eller för flera månader på en gång. 

Viktigt att uppge barnets namn och spår på inbetalningen, tack! . 

 

Vid frågor, kontakta info@friamaria.com