top of page
teacher4.jpg
Organisation

Fria Marias dagliga arbete leds av rektor och biträdande rektorer; en mot lågstadiet och en mot mellanstadiet.

I varje spår/arbetslag finns pedagoger som har olika ansvarsområden utifrån sin kompetens och utbildning.

Skolan är ett personalkooperativ, vars högsta beslutsfattande instans är medlemsmöten dvs personalmöten som hålls en gång i månaden. Skolans huvudman är skolan styrelse där rektorn, biträdande rektorer och en pedagog från varje spår är med. Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemsmötet.

Styrelsemedlemmar

Nina Kallo (Smedjan) Ordförande

Johnny Gerdin (rektor)

Lena Tigerschiöld (bitr.rektor)

Lisa Svensson (Sagobrunnen)

Madelene Lindmark (Önskebrunnen)

Lisa Göransson (Vattenkvarnen)

Helena Kümin (Väderkvarnen)

Maria Madison (Smedjan)

Roger Carter (Smedjan)

Katarina Schmit Agneskog (Spec.)

Mikael Forssberg, (Admin)

bottom of page