top of page
teacher4.jpg
Organisation

Fria Marias dagliga arbete leds av rektor och biträdande rektorer; en mot lågstadiet och en mot mellanstadiet.

I varje spår/arbetslag finns pedagoger som har olika ansvarsområden utifrån sin kompetens och utbildning.

Skolan är ett personalkooperativ, vars högsta beslutsfattande instans är medlemsmöten dvs personalmöten som hålls en gång i månaden. Skolans huvudman är skolans styrelse, där skoledningen och representanter från spåren ingår. Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemsmötet.

Skolans klagomålshantering hanteras av huvudmannen(styrelsen) maila till friamariastyrelse@friamaria.com  

bottom of page