top of page
Shoreline
Ledighetsansökan

Vid önskad ledighet utöver skolloven

Barnets mentor har rätt att bevilja ledighet 1-2 dagar under ett läsår. Rektor kan bevilja ledighet upp till 10 dagar under ett läsår. Ledighet som överstiger 10 dagar per läsår beslutas endast om synnerliga skäl finns. Observera att vi inte godkänner ledighet i samband med nationella prov i årskurs 3 och 6.

Viktigt att känna till vid beviljad ledighet

Den beviljade ledigheten utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning. Vårdnadshavarna tar ansvaret för att barnet under ledigheten så långt det är möjligt läser in det klassen arbetar med och ställer ej kravet att skolan tillhandahåller någon extra undervisning.

Ledighetsansökan ska lämnas in i så god tid som möjligt till barnets mentor!

Klicka här för att skriva ut ansökningsblanketten!

bottom of page