top of page
DSC_0096.jpg
Årskurs 4-6

En skoldag på Fria Marias mellanstadium Smedjan 4-6

 

Skol- och fritidsverksamheten bedrivs i två närbelägna hus som eleverna förflyttar sig mellan under dagen - Tankesmedjan och Silversmedjan. I vardera hus har tre klasser sin hemvist. Samtliga klasser är åldershomogena och har cirka 18 elever och en mentor som närmaste kontaktperson. Det är två klasser i varje årskurs: T4 och S4, T5 och S5, T6 och S6. Varje klass har ett eget schema de följer.

 

Skoldagen börjar när Smedjan öppnar klockan 8:15. De elever som behöver omsorg före 8.15 och efter 17.00 erbjuds det på lågstadiet. 

 

I regel startar lektionerna klockan 8:30. Förmiddagen består vanligtvis av två 60 minuters lektioner med tio minuters förflyttningstid. Därefter är det först 40 minuters rast utomhus och sedan lika lång lunch. Lunchen äter eleverna i sin respektive hemvist tillsammans med en pedagog. Luncherna avslutas med en stunds läsning. Eftermiddagen är ofta utformad på samma sätt som förmiddagen. Klockan 14:15 startar fritidsklubben i Silversmedjans lokaler. 

 

Arbetslaget Smedjan

I Smedjans arbetslag arbetar ämneslärare, fritidspedagoger, resurspedagoger, matpedagog och speciallärare nära tillsammans. Skolans värdegrund med “barnet i centrum, studiero och lugn, glädje och trygghet” ligger till grund både för planering och hela skoldagen.

bottom of page