Årskurs 4-6

En skoldag på Fria Maria 4-6

Vi är uppdelade i två hus; Tankesmejdan och Silversmedjan.

 

Det är två mentorsgrupper i varje årskurs: T4 och S4, T5 och S5, T6 och S6.

Smedjan öppnar klockan 8:15 varje dag, behöver man omsorg innan så går man till Kvarnen.

Kvarnen öppnar klockan 7:00, vid behov 6:30.

Alla klasser har ett eget schema som man följer.

 

Eleverna har lektioner både på Tankesmedjan och Silversmedjan.

Mellan lektionerna är det tio minuters förflyttningstid.

Lunchen äter eleverna i sina mentorsrum tillsammans med en pedagog.

Skoldagen slutar vanligtvis 14:15. Då börjar fritidsklubben i Silversmedjans lokaler.

0729-977 100

© 2020 by Fria Maria Barnskola