top of page
oli-eliott.jpg
VISIONER OCH VÄRDEGRUNDER

Barnet i centrum

 • Alla barn ska uppleva en trygg och säker skolmiljö fri från kränkning och diskriminering.

 • Varje vecka på arbetslagens planeringar, där även speciallärare och skolledning deltar, diskuterar vi barnets utveckling och mående.

 • Oavsett vilket spår barnet går på, är alla barn allas ansvar.

   

Studiero och lugn skol- och fritidsmiljö

 • Pedagogerna eftersträvar att skapa arbetsro under dagen så att alla barn kan koncentrera sig på sina uppgifter.

 • Under större delen av skoldagen jobbar vi i grupper om ca. 20 elever.

 • Vi äter i klassrummen vilket skapar en lugn måltidssituation.

 

Glädje och trygghet

 • Tillåtande klimat; alla får tänka och tycka vad de vill.

 • En ömsesidig respekt mellan barn och pedagoger.

 • Pedagogerna eftersträvar att skapa ett lustfyllt lärande genom att variera sin undervisning, engagera och utmana barnen. En del av undervisningen bedrivs genom ett tematiskt arbetssätt.

Läs mer om Fria Marias Trivselregler och Trygghetsplanen

bottom of page