top of page
kvarnen.jpg
Årskurs F-3

En skoldag på Fria Marias lågstadium, Kvarnen och Brunnen.

Fria Marias lågstadium bedrivs i två enheter, Kvarnen och Brunnen. 

På varje enhet går 80 elever uppdelade på två åldersblandade spår med 40 elever i varje. Kvarnens spår heter Vattenkvarnen och Väderkvarnen och Brunnens spår heter  Sagobrunnen och Önskebrunnen.  

 

Under skoldagen jobbar spårens 40 barn i olika gruppsammansättningar. De är både i grupp med enbart jämnåriga (F, 1, 2, 3), grupp tillsammans med närliggande åldersgrupp (F-1, 1-2, 2-3) och i åldersblandad grupp (en eller två åldersblandade mentorsgrupper tillsammans). Under samlingar, högläsning och ibland även spårråd är barnen i spåret tillsammans allihop. 

Gruppsammansättningarna är gjorda efter ämne och undervisningssyfte. 

Undervisningen sker i olika klassrum beroende på vilken gruppsammansättning som jobbar tillsammans under arbetspasset, och barnen rör sig mellan rummen. Barnen undervisas av olika pedagoger under dagen beroende på vilket ämne de har. 

 

Fria Maria öppnar kl.7.00 för de barn som behöver omsorg tidigt. Då är det morgonfritids. Från kl 8.00 är barnen på sina respektive spår och fortsätter morgonfritids med läsning.

 

​Skoldagen för Kvarnen och Brunnen startar kl 8.30.

Skoldagen börjar med en morgonsamling. Förmiddagen består vanligtvis av två 50 minuters arbetspass med en kort rörelsepaus emellan då barnen byter lokaler beroende på gruppkonstellation och ämne. 

Därefter är det 45 minuters rast utomhus och sedan är det  lunch. 

Efter lunch är det högläsning på Kvarnen och Brunnen. 

Eftermiddagen är ofta utformad på samma sätt som förmiddagen med två arbetspass eller ibland ett längre. 

Klockan 14:15 slutar skoldagen och fritidshemmet börjar i samma lokaler.  

 

Arbetslagen på Kvarnen och Brunnen

På Kvarnen finns två arbetslag; Vattenkvarnens arbetslag och Väderkvarnens arbetslag. 

På Brunnen finns två arbetslag; Sagobrunnens arbetslag och Önskebrunnens arbetslag.

 

I arbetslagen arbetar ämnespedagoger, fritidspedagoger. Arbetslagen har ett nära samarbete med resurspedagoger, matpedagog och speciallärare. Skolans värdegrund “barnet i centrum, studiero. lugn, glädje och trygghet” ligger till grund både för planering och hela skoldagen.

bottom of page