Årskurs F-3

En skoldag på Fria Maria F-3

Fritids öppnar kl. 7.00 på Kvarnen för alla barn på Fria Maria, vid behov kl.6.30. Brunnen öppnar kl.8.00.

Alla spår börjar dagen med läsning mellan 8.00-8.30 för de barn som har kommit på morgonen.

Kl. 8.30 startar skoldagen med en gemensam samling för alla barn i resp spår.

Då tar vi närvaro och går igenom dagen, samt tar upp om det är något aktuellt.

Undervisningen sker i olika konstellationer beroende på ämne och behov. Det kan vara små grupper med tio barn, halvklass eller ibland helklass. Undervisningen sker både i åldershomogena och åldersintegrerade grupper.

Mellan lektionerna har vi små pauser med rörelse, någon lek, springrundor eller korta miniraster.

Vi har en lång rast från 10.30 till 11.15 då vi äter lunch. Efter lunch har alla spår högläsning innan eftermiddagens lektioner.

Kl. 14.15 börjar fritids med mellanmål. Vi erbjuder ett par olika pedagogledda fritidsaktiviteter varje eftermiddag.

Vi har utefritids för alla barn måndagar och torsdagar. Även övriga dagar erbjuds barnen att vara ute med en pedagog.

Kl. 17.20 stänger Brunnens fritids och de barn som är kvar går över till Kvarnen.

Kl. 18 stänger Kvarnens fritids.

 

Detta kännetecknar vår barnskola F-3:

  • Åldersblandade grupper, ”spår”, där personalen möter varje barn på den nivå det befinner sig.

  • Personalsamverkan där vi tar tillvara på de olika yrkeskategoriernas kompetenser.

  • En helhet och kontinuitet under dagen där barnen ses av många vuxna. Alla pedagoger arbetar på fritids några dagar i veckan.

  • En trygg miljö där skola/fritidshem är i samma lokaler.

  • En skola som utvecklar barnens medvetande om sin egen inlärning.

0729-977 100

© 2020 by Fria Maria Barnskola