Skolan och Fritids

Skolan

På skolan finns årskurs F-3 och årskurs 4-6

F-3 Brunnen och Kvarnen är fördelade i två olika byggnader

4-6 Smedjan är fördelade i två olika byggnader

Totalt går det ca 260 elever i skolan där fördelningen är ungefär tio - tjugo elever i varje åldersgrupp.

Varje spår har ett arbetslag med fyra pedagoger, både lärare och fritidspedagoger, som ansvarar för olika arbetsområden. I spåren är barnen indelade i mentorsgrupper med tiotal barn i åldersblandade grupper.

Fritidshem och Fritidsklubben

Årskurser F-3 har tillgång till fritids på Kvarnen och Brunnen, medans årskurser 4-6 fritidsklubben Smedjan.

 

Aktiviteter och personal

Vi varierar våra aktiviteter under veckan och vår personal 

Öppettider

Kl. 07:00-8.00 morgonfritids på Kvarnen.
Kl. 14.15-18.00 fritids på Brunnen & Kvarnen för F-3. Eleverna på Brunnen avslutar dagen på Kvarnen 17:00-18.00.
Kl. 14.00-17.00 fritidsklubb på Smedjan för åk 4-6.

0729-977 100

© 2020 by Fria Maria Barnskola