top of page
DSC_0122.jpg
Skolan och Fritids

Skolan

På skolan finns årskurs F-3 och årskurs 4-6

F-3 Brunnen och Kvarnen är fördelade i två olika byggnader

4-6 Smedjan är fördelade i två olika byggnader

Totalt går det cirka 260 elever på skolan, varav 160 elever i F-3 och 100 elever i 4-6. 

 

Årskurs F-3 är uppdelade på fyra spår med 40 elever i varje grupp. Varje spår har ett arbetslag med fyra pedagoger, både lärare och fritidspedagoger, som ansvarar för olika arbetsområden. I spåren är barnen indelade i åldersblandade mentorsgrupper

Årskurs 4-6 består av sex klasser, indelade i två åldershomogena mentorsgrupper per årskurs. Varje mentorsgrupp består av cirka 18 elever och en ansvarsperson/mentor. Mentorerna ingår i arbetslaget som både består av ämneslärare och pedagoger ansvariga för olika delar av skoldagen. 

Fritidshem och Fritidsklubben

F-3 har fritids på Kvarnen och Brunnen. Pedagogerna arbetar integrerat skola-fritids så barnen möter samma pedagoger som under sin skoldag. 

4-6 har sin egna fritidsklubb på Smedjan.

Öppettider

Kl. 07:00-8.00 morgonfritids på Kvarnen/Brunnen
Kl. 14.15-18.00 fritids på Brunnen & Kvarnen för F-3.
Kl. 14.00-17.00 fritidsklubb på Smedjan för mellanstadiet.

bottom of page