Mentorsgrupper och Faddrar

Mentorsgrupper och faddrar 

I spåren är barnen indelade i fyra så kallade mentorsgrupper.

Varje mentorsgrupp har en pedagog/mentor som har extra ansvar och koll på eleven, framförallt rent socialt.

Man äter lunch i sin mentorsgrupp varje dag.

På Kvarnen och Brunnen fungerar de äldre barnen som faddrar när man börjar i skolan.

0729-977 100

© 2020 by Fria Maria Barnskola