top of page
L41A0549.jpg
Mentorsgrupper och Faddrar

Mentorsgrupper och faddrar 

I spåren är barnen indelade mentorsgrupper. Varje mentorsgrupp har en ansvarsperson/mentor 

Mentorsgruppen äter lunch tillsammans varje dag i sitt mentorsrum.

På Kvarnen och Brunnen fungerar de äldre barnen som faddrar när 6-åringarna börjar i skolan.

bottom of page