top of page
DSC_0380.jpg
Fritidshem F-3

Fritidshem F-3 på Kvarnen & Brunnen

På Fria Maria Barnskola har vi två åldersintegrerade fritidshemsenheter; Kvarnen och Brunnen. Det går ca 80 barn i varje enhet. Fritidshemmet är öppet kl.7-18. 

Aktiviteter

På Kvarnen och Brunnens fritids finns mycket roligt att göra. Det erbjuds pedagogledda aktiviteter varje dag som barnen kan vara med att påverka. Populära aktiviteter är rörelselekar, skapande och bingo m.m. 

Det finns ett varierande utbud av brädspel, plusplus, lego, byggmaterial, pingis och biljard att tillgå.

Fritids strävar dessutom efter att barnen ska ha möjlighet att vara ute alla dagar i veckan, utevistelsen sker främst i den angränsande Timmermansparken. 

Vissa dagar går fritids på utflykt till närliggande lekparker.

Personal

På Kvarnen och Brunnen arbetar pedagogerna integrerat skola och fritids. Barnen möter samma pedagoger på fritids som de möter under skoldagen.

Planering och utveckling

I vår planering av verksamheten utgår vi från läroplan för fritidshem (kapitel 4. Fritidshemmet. LGR 11).
 Vi följer Skolverkets riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete där både personal, elever och föräldrar utvärderar verksamheten. Pedagogerna utgår ifrån utvärderingen i sitt fortsatta planerings- och förbättringsarbete.

bottom of page