Fritidshem F-3

Fritidshem F-3 på Kvarnen & Brunnen

På Fria Maria Barnskola har vi två åldersintegrerade fritidshemsavdelningar; Kvarnen och Brunnen. Brunnen består av Sagobrunnen och Önskebrunnen och Kvarnen består av Vattenkvarnen och Väderkvarnen. Det går ca 80 barn på varje avdelning. Fritidshemmet är öppet kl.7-18. 

Aktiviteter

Vi erbjuder både fasta aktiviteter såsom utevistelse och kreativt skapande. Förutom de fasta aktiviteterna erbjuder vi varierande aktiviteter ledda av pedagoger vars syfte är att få eleverna att prova på en ny aktivitet eller önskeaktiviteter som eleverna får önska fram.

Ungefär var fjärde vecka visar vi film en dag på vårat fritidshem.

Det finns alltid ett varierande utbud av brädspel, plusplus, lego, byggmaterial, pingis och biljard att tillgå.

Vi strävar efter att eleverna ska ha möjlighet att vara ute alla dagar i veckan, utevistelsen sker främst i Timmermansparken. Dessutom har vi tillgång till ett större rörelserum.

Personal

På fritidshemmet arbetar skolans pedagoger, fem pedagoger per avdelning.

Planering och utveckling

I vår planering av verksamheten utgår vi från läroplan för fritidshem (kapitel 4. Fritidshemmet. LGR 11).
Vi jobbar ständigt med att utvecklas och förbättra fritidshemmet. Vi följer Skolverkets riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete där både personal, elever och föräldrar utvärderar verksamheten. Pedagogerna utgår sedan ifrån utvärderingen i sin fortsatta planering och förbättring av verksamheten.

0729-977 100

© 2020 by Fria Maria Barnskola