top of page
L41A0442.jpg
Fritidsklubben 4-6

Fritidsklubben 4-6 på Smedjan

På Smedjans fritidsklubb går elever från mellanstadiet. Det bedrivs på Silversmedjan. 

Fritidsklubben öppnar när skolan tar slut för dagen och stänger klockan 17.00. På loven har vi öppet klockan 08.00-17.00.

Aktiviteter

Vi har flera olika pedagogledda aktiviteter under veckan såsom datadag då eleverna både får lära sig nya spel och vett & etikett på nätet, utedag då vi äter mellanmål och leker ute i en närliggande park, bokfika där vi samtalar om böcker vi läst och reflekterar runt dessa, Café Allé där våra sjätteklassare både står för bak och försäljning och sist men inte minst så har vi bingo!

Den sistnämnde aktiviteten gjorde skolinspektionen helt lyrisk när de senast var på besök, eleverna har turen att bli lyriska varje vecka!

Dagligen finns också möjlighet att spela olika brädspel, skapa och experimentera i ateljén, tillgång till pingis och biljardbord, Just Dance och andra spel på Wii. Det går också bra att ta igen sig i något av våra lugna rum.

Aktiviteterna har framtagits genom demokratiska beslut tillsammans med eleverna på  spårråd och elevråd som de har var tredje vecka.

Personal

På Smedjans fritidsklubb arbetar flera av skolans resurspedagoger, vilka har lång erfarenhet och stort engagemang i elevernas välmående och en meningsfull fritid. Under skoldagarna är de ute i klasserna och ser elevernas hela dagar. De arbetar mycket med att eleverna ska utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i gruppen.

Planering och utveckling

I planeringen av verksamheten utgår pedagogerna från läroplan för fritidshem, även då det är en fritidsklubb

kapitel 4. Fritidshemmet. LGR 11

Vi jobbar ständigt med att utvecklas och förbättra fritidsklubben. Vi följer Skolverkets riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete där både pedagoger, elever och föräldrar utvärderar verksamheten. Pedagogerna utgår sedan ifrån utvärderingen i sin fortsatta planering och förbättring av verksamheten.

Vi är här för att tillsammans ha roligt och göra meningsfulla aktiviteter efter skoltid och på lov!

Har ni önskemål eller funderingar som rör fritidsklubben är ni välkomna att höra av er till fritidsklubbsansvarig

Inger Kärrström. Mail

bottom of page